Có 1 kết quả:

miè zú ㄇㄧㄝˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extermination of an entire family (ancient Chinese punishment)

Một số bài thơ có sử dụng