Có 1 kết quả:

miè huǒ qì

1/1

miè huǒ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fire extinguisher