Có 1 kết quả:

zī bǔ

1/1

zī bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nourishing
(2) nutritious