Có 1 kết quả:

zī bǔ pǐn

1/1

zī bǔ pǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tonic
(2) invigorant