Có 1 kết quả:

zī yǎng

1/1

zī yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to nourish