Có 1 kết quả:

dí xiá

1/1

dí xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain

Một số bài thơ có sử dụng