Có 1 kết quả:

dí lún ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

polyester fiber