Có 1 kết quả:

dí zuì suǒ

1/1

dí zuì suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

purgatory (religion)