Có 1 kết quả:

Téng xiàn ㄊㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Teng county in Shandong