Có 1 kết quả:

Téng jiā

1/1

Téng jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tengjia township in Rongcheng 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong