Có 1 kết quả:

Téng zhōu

1/1

Téng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tengzhou county level city in Zaozhuang 棗莊|枣庄[Zao3 zhuang1 shi4], Shandong