Có 1 kết quả:

Téng sī bèi gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tønsberg (city in Vestfold, Norway)