Có 1 kết quả:

gǔn dú zi

1/1

gǔn dú zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) Beat it!
(2) Scram!
(3) Fuck off!