Có 1 kết quả:

mǎn zuǐ pǎo shé tou

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk without thinking
(2) to drivel