Có 1 kết quả:

mǎn kēng mǎn gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

filling every nook and cranny