Có 1 kết quả:

Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou