Có 1 kết quả:

mǎn tiān fán xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. whole sky, a multitude of stars