Có 1 kết quả:

mǎn qiāng rè chén ㄇㄢˇ ㄑㄧㄤ ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of enthusiasm