Có 1 kết quả:

mǎn zú gǎn ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄍㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sense of satisfaction