Có 1 kết quả:

mǎn shēn

1/1

mǎn shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

covered all over