Có 1 kết quả:

mǎn zài

1/1

mǎn zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full to capacity
(2) fully loaded