Có 1 kết quả:

làn tào zi

1/1

làn tào zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) platitude
(2) pointless talk