Có 1 kết quả:

làn yòng zhí quán ㄌㄢˋ ㄧㄨㄥˋ ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

abuse of power