Có 1 kết quả:

Luán nán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luannan county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei