Có 1 kết quả:

Luán xiàn

1/1

Luán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Luan county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei