Có 1 kết quả:

Bīn tián

1/1

Bīn tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hamada (name)