Có 1 kết quả:

Bīn tián Jìng yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

HAMADA Yasukazu (1955-), Japanese defense minister from 2008