Có 1 kết quả:

tān tóu bǎo ㄊㄢ ㄊㄡˊ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beachhead (military)