Có 1 kết quả:

tān tóu bǎo

1/1

tān tóu bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beachhead (military)