Có 1 kết quả:

dī lì

1/1

dī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drip (of rainwater)