Có 1 kết quả:

dī chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

trichomoniasis (medicine)