Có 1 kết quả:

dī jiǔ bù zhān

1/1

dī jiǔ bù zhān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

never to touch a drop of alcohol