Có 1 kết quả:

lǔ cài

1/1

lǔ cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pot-stewed dish