Có 1 kết quả:

gǔn dāo ròu

1/1

gǔn dāo ròu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) annoying person
(2) troublemaker
(3) pain in the neck