Có 1 kết quả:

gǔn dòng tiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

scrollbar (computing)