Có 1 kết quả:

gǔn yuán

1/1

gǔn yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

as round as a ball