Có 1 kết quả:

gǔn zòu

1/1

gǔn zòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drum roll