Có 1 kết quả:

gǔn chuáng dān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to have sex