Có 1 kết quả:

gǔn cǎi dàn

1/1

gǔn cǎi dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

egg rolling (rolling of decorated, hard-boiled eggs down hillsides by children at Easter)