Có 1 kết quả:

gǔn shuǐ

1/1

gǔn shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

boiling water