Có 1 kết quả:

gǔn fèi

1/1

gǔn fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a liquid) to boil