Có 1 kết quả:

gǔn yóu jiān xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to suffer mental anguish (idiom)