Có 1 kết quả:

gǔn tàng

1/1

gǔn tàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boiling
(2) scalding