Có 1 kết quả:

gǔn zhū

1/1

gǔn zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bearing ball