Có 1 kết quả:

gǔn zhū zhóu chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ball bearing