Có 1 kết quả:

gǔn qiú

1/1

gǔn qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lawn bowls
(2) bocce
(3) pétanque
(4) bowling ball