Có 1 kết quả:

gǔn tǒng

1/1

gǔn tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roller
(2) cylinder (machine part)
(3) drum