Có 1 kết quả:

gǔn luò

1/1

gǔn luò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tumble