Có 1 kết quả:

gǔn dàn

1/1

gǔn dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) get out of here!
(2) beat it!