Có 1 kết quả:

gǔn biān

1/1

gǔn biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a dress etc) border, edging