Có 1 kết quả:

mǎn kǒu chēng zàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to praise profusely